- ActiWay
master | PHP 7.4

Support för dig som är anställd

ActiWay

"Nej, du behöver faktiskt inte göra någonting innan du går till en ansluten friskvårdsleverantör i ActiWay. När du kommer till leverantören talar du om att du vill betala med ActiWay och visar din legitimation varpå köpet registreras i vår webbkassa och ditt friskvårdsbidrag debiteras direkt.
Täcker inte ditt bidrag hela kostnaden betalas resterande med egna medel direkt till leverantören."
Ditt friskvårdsbidrag laddas upp i din arbetsgivares portal på actiway.se. På actiway.se får ett eget konto med köphistorik, erbjudanden från våra friskvårdspartners och fler andra smarta funktioner. Du hittar en aktivitet hos någon av våra tusentals friskvårdspartners via sökmotorn "hitta friskvård". Vid köpet visar du sen bara din legitimation. Saldot regleras automatiskt och syns i alla berördas vyer i portalen.
ActiWay är det enklate sättet att använda och administrera friskvårdsbidraget. Glöm kvittoredovisning, utlägg, check-lösningar eller krångliga bokningskoder. Med vår sökmotor hittar du enkelt över tusentals friskvårdsleverantörer på hundratals orter. Allt du behöver för att nyttja bidraget är din legitimation. Du kan även ta del av eventuella rabatter som erbjuds hos de olika friskvårdsleverantörerna.
Är din leverantör inte ansluten till ActiWay? Vi arbetar ständigt med att utöka vårt partnernätverk av friskvårdsleverantörer och du kan vara med och påverka detta. Skicka in ditt tips på leverantör som du vill ha med i portalen. För att skicka in ett tips, klicka på "https://www.actiway.se/anstallda/tipsa-leverantor.htm" och fyll i formuläret så kommer vi försöka nå leverantören och ansluta denne till vårt nätverk.
Vi erbjuder Sveriges största nätverk av friskvårdsleverantörer – över 7 000 aktörer på 700 orter över hela landet. Här hittar du de stora gymkedjorna, massörer, yogastudios, kostrådgivare, simhallar, lagsporter och mycket mer. Länk till Hitta Friskvård
"Det bästa och enklaste sättet att ta reda på om en leverantör är ansluten till ActiWay är att söka själv på actiway.se. [Klicka här för att hitta en ansluten leverantör som passar dig (https://www.actiway.se/friskvard/). Om du hittar leverantören i sökfunktionen betyder det att leverantören är ansluten till ActiWay och du kan använda ditt friskvårdsbidrag där, endast genom att visa din legitimation.
"

Friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget är ett sätt för arbetsgivare att subventionera medarbetarnas friskvårdsaktiviteter. Bidraget är skattefritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren. 
Det är Skatteverket som reglerar vad friskvårdsbidraget får och inte får användas till. Till exempel är det inte ok att nyttja bidraget till sjukvårdande tjänster, produkter, hyrning av utrustining, skönhetsbehandlingar, kost/logi, spa eller medlemsavgifter hos ideella föreningar. "Klicka Här! För att ta del av Skatteverkets lista över skattefria förmåner inom motion och friskvård.
Numera är det inte bara fysisk träning som räknas som friskvård, utan även stresshantering, rökavvänjning, massage, viktminskning och mycket mer. Om du är osäker på vilka tjänster som är godkända kan du alltid kolla på Skatteverkets tabell över vilka friskvårdsaktiveter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.html
Nej. Friskvårdsbidraget är personligt och får enligt Skatteverket endast nyttjas av den som blivit tilldelad bidraget.
Nej. Produkter och utrustning är inte något som friskvårdsbidraget får användas till.
Nej. Att hyra utrustning eller redskap är dessvärre inte något som friskvårdsbidraget får användas till.
Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt vara 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för det belopp som överstiger 5 000 kronor. För motionsaktiviteter och gymkort som arbetsgivaren betalar för ryms kostnaden för ett vanligt årskort på gym inom definitionen för enklare slag och mindre värde. Detta gäller även om kostnaden överstiger 5 000 kronor.
För att en förmån, som består av endast en enstaka behandling eller aktivitet, ska anses vara av enklare slag/mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle.
Om ditt friskvårdsbidrag inte täcker hela beloppet vid köptillfälet så kommer du att behöva betala överstigande belopp direkt till leverantören på plats. Om det är ett onlineköp direkt på leverantörens sida på ActiWay kan du betala överstigande belopp med kort, swish eller banköverföring.
Nej. Du kan endast använda ditt friskvårdsbidrag under innevarande friskvårdsår.
Frisklvårdsbidraget som tilldelats i ActiWay kan endast användas under samma aktiva friskvårdsår. Saldot kan därför inte föras över till nästkommande år och allt outnyttjat friskvårdsbidrag som finns kvar efter årsskiftet raderas från ditt konto.
"För att använda ditt bidrag mot ett autogiro behöver du först kontrollera att din leverantör kan hantera detta. Många av våra anslutna partners löser det genom att de debiterar hela bidraget direkt i ActiWay och sedan väljer en av följande två alternativ:
Alternativ 1: Leverantören stoppar dina kommande autogireringar så länge bidraget täcker summorna. Därefter rullar ditt autogiro vidare som vanligt.
Alternativ 2: Leverantören räknar av bidraget mot den totala kostnaden för köpet och fördelar dina autogireringar på den nya mindre summan."
Så fort köpet är genomfört skickas det ett kvitto till angiven mailadress i ditt ActiWay-konto. Du hittar alla dina genomförda köp under "Friskvård" och "Köphistorik".
Nej, du behöver inte använda hela ditt friskvårdsbidrag hos samma leverantör utan det är helt upp till dig som användare hur du vill fördela bidraget.
En friskvårdsleverantör kan aldrig se en användares saldo. Leverantören kan bara vid köptillfället se ifall saldot täcker beloppet som köpet avser.
För att se din köphistorik i ActiWay klickar du på "Friskvård” i menyraden följt av "Köphistorik" på vänster sida. Här kan du se samtliga köp som gjorts.
Rekvisitionen går alltid att skriva ut på nytt. Du kan göra detta genom att klicka på "Friskvård". Klicka sedan på "Köphistorik" och leta upp din redan skapade rekvisition.
Det är en samlad tjänstekategori och innefattar alla de friskvårdstjänster som erbjuds inom Stockholms stads simhallar.
"Om du vill använda ditt friskvårdsbidrag hos en av Stockholm stads simhallar behöver du skapa och skriva ut en rekvisition från ditt ActiWay-konto. För att skapa rekvisitionen gör du enligt följande: Klicka på ""Friskvård"" i huvudmenyn och därefter på ""Gör förköp hos Stockholms stad"". Följ instruktionerna, skriv ut och ta med rekvisitionen vid besöket.

När du har din rekvisition med dig och lämnar den till kassapersonalen tillsammans med uppvisande av legitimation kan du nyttja ditt bidrag. Detta är dock specifikt för just Stockholms stads simhallar och gäller ingen annan leverantör."

Övriga frågor

Du som registrerad har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi behandlar på uppdrag av dig, eller baserat på ett berättigat intresse samt få dessa presenterade i ett strukturerat maskinläsbart format. Om du som registrerad önskar information om de personuppgifter ActiWay behandlar på uppdrag av annan personuppgiftsansvarig hänvisas du till denne vid önskan om registerutdrag. Vidare måste ActiWay bistå personuppgiftsansvarig med ett sådant registerutdrag för de uppgifter som ActiWay behandlar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.
Du som registrerad har rätt att få de personuppgifter ActiWay behandlar, på uppdrag av dig eller baserat på ett berättigat intresse, rättade eller raderade om inte lagligt hinder för sådan rättelse eller radering föreligger. För rättelse och eller radering av personuppgifter som ActiWay behandlar på uppdrag av annan personuppgiftsansvarig hänvisas du till denne vid önskan om rättelse eller radering av personuppgifter. Vidare måste ActiWay bistå personuppgiftsansvarig med rättelse eller radering av personuppgifter som ActiWay lagrar på uppdrag av denne om inte lagligt hinder föreligger.
För att hantera vissa ärenden där det krävs att vi på ActiWay hanterar personuppgifter behöver vi först identifiera dig som en användare i ActiWay. Detta gör vi i samband med att du kontaktar oss. Identifiering sker antingen via mobilt Bankid eller genom en identifieringskod som du skapar i inloggat läge.
Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att hantera personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Här kan du läsa om hur vi på ActiWay hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har. https://www.actiway.se/om-oss/actiways-hantering-av-personuppgifter.htm