Svenska   English Logga in

Vanliga frågor - privat sjukvård

 • Vad är privat sjukvård?
  Med privat sjukvård avses all sjukvård som inte är offentligt finansierad. Vanliga tjänster som ingår är naprapati, medicinsk fotvård, avancerade hälsokartläggningar och terapi. Även vård hos privat specialistläkare och sjukgymnastik är exempel på vad som går under begreppet privat sjukvård.
 • Har jag som medarbetare möjlighet att delbetala?
  Ja, du som medarbetare har möjlighet att delbetala räntefritt upp till 12 månader. Önskas en längre delbetalning sker den mot ränta. Logga in på ditt konto i Actiway för att ta del av vår betalpartners fullständiga villkor.
 • Måste jag fråga min chef om lov innan jag nyttjar förmånen?
  Nej, du behöver inte fråga chefen om lov innan du gör ett köp. Om du som medarbetare har tillgång till tjänsten genom ActiWay har du därigenom fått godkänt att nyttja tjänsten privat sjukvård och behöver inte prata med chefen innan du genomför ett köp.
 • Hos vilka vårdgivare kan jag nyttja förmånen privat sjukvård genom ActiWay?
  Du kan betala för privat sjukvård hos de sjukvårdsleverantörer som är anslutna till ActiWay. Du hittar anslutna leverantörer och vårdgivare i sökfunktionen ”Hitta privat sjukvård” när du loggat in på Actiway.se.
 • Hur betalar jag för vården jag vill köpa?
  Du betalar genom att visa din legitimation hos den vårdgivare där du vill genomföra köpet och säger att du vill betala med ActiWay. Leverantören registrerar köpet i Actiway-kassan och genomför köpet genom vår betalpartner där du kan välja om du vill dela upp köp som överstiger 1000 kronor. Du kan också välja att betala för vården via Swish. Möjlighet att betala för vård via onlinebetalning i ActiWay finns också hos vissa leverantörer.
 • Kommer min chef få veta vilken vårdtjänst jag köper?
  Nej, din chef får inte veta vilken vård du köper. Däremot får chefen övergripande statistik på vilken vård som köps på organisations- eller avdelningsnivå.
 • Innebär det någon risk för oss som arbetsgivare?
  Att erbjuda privat sjukvård genom ActiWay till era medarbetare är riskfritt för er som arbetsgivare och ni behöver varken hantera fakturor eller lönefiler.
 • Blir vi som arbetsgivare kreditgivare?
  Nej. När ni som arbetsgivare erbjuder privat sjukvård genom ActiWay till era medarbetare slipper ni vara bank. All fakturering sker mellan vår betalpartner och medarbetaren som köper vård och ActiWay hanterar utbetalning till vårdgivaren.
 • Hur får vi information om vilka avdrag som skall göras på lön?
  ActiWay skickar lönefil till er varje månad med information om vilka som skall ha avdrag på lönen och vilken summa som skall dras. Denna information kan ni sedan enkelt föra in i ert lönesystem.
 • Får vi som arbetsgivare ta del av statistik över användandet?
  Ja, ni som arbetsgivare får övergripande statistik över köpta tjänster i realtid och kan välja om ni vill ha den informationen på organisations- eller avdelningsnivå.

Privat sjukvård genom ActiWay

 • Minimal administration
 • Ni slipper vara kreditgivare
 • Delbetalning för medarbetaren utan risk för dig som arbetsgivare