master

Vanliga frågor - privat sjukvård

Med privat sjukvård avses all sjukvård som inte är offentligt finansierad. Vanliga tjänster som ingår är naprapati, medicinsk fotvård, avancerade hälsokartläggningar och terapi. Även vård hos privat specialistläkare och sjukgymnastik är exempel på vad som går under begreppet privat sjukvård.
Ja, du som medarbetare har möjlighet att delbetala räntefritt upp till 12 månader. Önskas en längre delbetalning sker den mot ränta. Logga in på ditt konto i Actiway för att ta del av vår betalpartners fullständiga villkor.
Nej, du behöver inte fråga chefen om lov innan du gör ett köp. Om du som medarbetare har tillgång till tjänsten genom ActiWay har du därigenom fått godkänt att nyttja tjänsten privat sjukvård och behöver inte prata med chefen innan du genomför ett köp.
Du kan betala för privat sjukvård hos de sjukvårdsleverantörer som är anslutna till ActiWay. Du hittar anslutna leverantörer och vårdgivare i sökfunktionen ”Hitta privat sjukvård” när du loggat in på Actiway.se.
Du betalar genom att visa din legitimation hos den vårdgivare där du vill genomföra köpet och säger att du vill betala med ActiWay. Leverantören registrerar köpet i Actiway-kassan och genomför köpet genom vår betalpartner där du kan välja om du vill dela upp köp som överstiger 1000 kronor. Du kan också välja att betala för vården via Swish. Möjlighet att betala för vård via onlinebetalning i ActiWay finns också hos vissa leverantörer.
Nej, din chef får inte veta vilken vård du köper. Däremot får chefen övergripande statistik på vilken vård som köps på organisations- eller avdelningsnivå.
Att erbjuda privat sjukvård genom ActiWay till era medarbetare är riskfritt för er som arbetsgivare och ni behöver varken hantera fakturor eller lönefiler.
Nej. När ni som arbetsgivare erbjuder privat sjukvård genom ActiWay till era medarbetare slipper ni vara bank. All fakturering sker mellan vår betalpartner och medarbetaren som köper vård och ActiWay hanterar utbetalning till vårdgivaren.
ActiWay skickar lönefil till er varje månad med information om vilka som skall ha avdrag på lönen och vilken summa som skall dras. Denna information kan ni sedan enkelt föra in i ert lönesystem.
Ja, ni som arbetsgivare får övergripande statistik över köpta tjänster i realtid och kan välja om ni vill ha den informationen på organisations- eller avdelningsnivå.

Privat sjukvård genom ActiWay

  • Minimal administration
  • Ni slipper vara kreditgivare
  • Delbetalning för medarbetaren utan risk för dig som arbetsgivare