Samarbeten - ActiWay
master | PHP 7.4

Låt oss presentera våra samarbetspartners

pep på ungas hälsa

Generation Pep

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Läs mer om Generation pep

Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen

Friskvårdsföretagen arbetar för att tillvarata och främja medlemsföretagens intressen och har som mål att förbättra Sveriges folkhälsa, höja branschens anseende, arbeta för rättvis konkurrens på friskvårdsmarknaden och vara en samlad röst för branschen.

Vi är stolt friskvårdspartner till Friskvårdsföretagen då vi brinner för hälsofrågor och vill göra det möjligt för alla att aktivera sig. Genom vårt samarbete kan vi tillsammans driva hälso- och friskvårdsfrågor inom både näringsliv och politik.Läs mer om Almega Friskvårdsföretagen