Om vår säkerhet - ActiWay
master | PHP 7.4

Om vår säkerhet

Vi på ActiWay strävar alltid efter att våra system ska vara så säkra som möjligt för att du som kund eller partner till oss ska vara trygg när du nyttjar våra tjänster.

Hela vår webbplats och trafik till och från actiway.se är utan undantag krypterad. All åtkomst till våra tjänster regleras strikt av olika användarroller. 

Personuppgiftslagen (PUL) och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med hantering av personuppgifter inom ramen för PUL och vi välkomnar den nya Dataskyddsförordningen GDPR som ersatte PUL den 25 maj 2018. 

Hantering av lösenord

Inga lösenord sparas någonsin utan att först krypteras separat. Detta innebär att ingen, inte ens vi själva, någonsin kan få fram ett lösenord som du angivit för ditt konto. Ett förlorat lösenord måste därför alltid ersättas med ett nytt.

Utveckling och drift

ActiWay både utvecklas och drivs i Sverige. All data lagras på datacenter i Stockholm med den säkerhet man kan förvänta sig av ett modernt datacenter.

Backup

Varje dag säkerhetskopieras all data till en separat plats för att kunna återställa tjänsten i sin helhet i händelse av dataförlust.

Tester

Vi utför regelbundna, automatiserade tester av alla våra tjänster. Vi testar våra system på över 300 olika punkter vid varje tillfälle. Utöver detta gör vi även manuella kompletterande tester, allt för att tillse en hög nivå av säkerhet.

Kortbetalningar som görs på actiway.se 

Alla kortbetalningar som görs på actiway.se sker i samarbete med vår partner Payer Financial Services AB. Payer är ett av Sveriges ledande företag inom säkra betallösningar. 

Som en del av vårt säkerhetsarbete kommer vi aldrig lämna ut några specifika detaljer om vilka metoder vi tillämpar för att upprätthålla säkerheten i våra tjänster.

Du är givetvis välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter som rör vår säkerhet.