Bli kund - ActiWay
master | PHP 7.4

Bli kund

Vad roligt att ni bestämt er för att minska administrationen och aktivera medarbetarna! När ni fyllt i formuläret nedan skapas ert konto automatiskt. Inloggningsuppgifter skickas snart därefter till den e-postadress ni angett.

Observera:

  • Ni ingår avtal med oss och blir kund först när ActiWay har sett över kontouppgifterna och då ni har loggat in på ert konto och godkänt priser och villkor för tjänsterna.
  • Organisationens namn behöver stämma överens med det namn som är registrerat under organisationsnumret.
  • Reglerna om avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal. Det gäller inte för enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.
  • Ett av våra krav som ställs på kunder hos ActiWay är att företaget är registrerat för f-skatt och är registrerat i momsregistret.