Blogg - ActiWay
master | PHP 7.4


Blogg


Leverantörer › Blogg

Åtta av tio vill bli mer aktiva men hälften säger sig behöva hjälp med att bli det

ActiWay är stolt folkhälsopartner till Friskvårdsföretagen som tagit fram en mycket intressant och viktig rapport. Kostnader förknippade med olika diagnosområden presenteras och vad fysisk aktivitet k ...

13 december 2018

Läs vidare

Arbetsgivare › Blogg

Vad säger våra kunder?

Läs när Isabell Karlsson Länn, HR-administratör på Spendrups berättar om hur det är att vara ActiWay-kund.

4 december 2018

Läs vidare