Blogg - ActiWay
master | PHP 7.4


Blogg


Anställda › Blogg

Vanliga missförstånd kring friskvårdsbidraget

Vilka aktiviteter får man egentligen nyttja friskvårdsbidraget till? Vad händer med friskvårdsbidraget om jag glömmer använda det? Läs om de vanligaste missförstånden kring friskvårdsbidraget här. ...

6 november 2017

Läs vidare