Blogg - ActiWay
master | PHP 7.4


Blogg


Anställda › Blogg

Spring Vårruset med dina kollegor - betala med friskvårdsbidraget

Att springa motionslopp är en friskvårdsberättigad aktivitet, men bara om du springer tillsammans med andra i grupp om minst två personer. Vid gruppanmälan kan alltså anmälningsavgiften ersättas med f ...

11 april 2017

Läs vidare