Blogg - ActiWay
master | PHP 7.4


Blogg


Anställda › Blogg

Intervallträning – bättre kondition med mindre och mer effektiv träning

Här är ett tips för er som gärna vill komma igång och prioritera konditionsträning! Precis som annat i livet vill vi gärna att träningen ska vara effektiv, både i tid och resultat. Då är HIIT (höginte ...

9 januari 2017

Läs vidare