master

Åtta av tio vill bli mer aktiva men hälften säger sig behöva hjälp med att bli det


ActiWay är stolt folkhälsopartner till Friskvårdsföretagen som tagit fram en mycket intressant och viktig rapport. Här presenteras kostnader förknippade med olika diagnosområden (som till exempel cancer, demens, fallolyckor bland äldre och typ 2 diabetes) och vad fysisk aktivitet kan göra för att reducera riskerna för att Sveriges befolkning ska få några av dessa diagnoser. I rapporten presenteras dessutom tre konkreta förslag på hur nivån av fysisk aktivitet kan öka för hela befolkningen.


Vi vill gärna att du tar del av rapporten och här nedan får du några smakprov på varför:

  1. En brittisk studie som följde 250 000 personer under fem år visade att cykelpendlare (av vilka nio av tio nådde en rekommenderad nivå av fysisk aktivitet) löpte 45 procent lägre risk att drabbas av cancer.

  2. Hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges vanligaste dödsorsak och kostar samhället 61,5 miljarder. Rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet näst intill halverar risken för att någon ska drabbas av dessa sjukdomar. För de personer som haft en hjärtinfarkt och som ökar sin fysiska aktivitet halveras risken att dö.

  3. Av de diagnosområden som rapporten belyser är depression och stressrelaterad psykisk ohälsa de som kostar samhället mest (framförallt i produktionsbortfall). Fysisk aktivitet fungerar inte bara i förebyggande syfte för dessa diagnoser utan bedöms också vara ett behandlande alternativ fullt jämförbart med samtalsterapi och antidepressiva mediciner ända upp till medelsvår depression.

Ett av de tre konkreta förslagen Friskvårdsföretagen beskriver är skattereduktion för tjänster kopplade till fysisk aktivitet. Många svenskar vill förändra sina levnadsvanor (hela åtta av tio som har en stillasittande fritid vill bli aktiva) men nästan hälften säger sig behöva hjälp med att göra det. Skulle 10 % av 200 000 personer få en aktiv livsstil skulle det ge en positiv samhällsekonomisk effekt på 1,3 miljarder per år.

Rapporten presenterar även den potentiella samhällsbesparingen om alla svenskar som är inaktiva och delvis aktiva ökar sin aktivitetsnivå till aktiva. Någon som vågar gissa? Svaret är nära 418 miljarder kronor. Det är drygt 10 % av Sveriges BNP.

Med detta sagt. Se till att aktivera dig med något du tycker om. För som Friskvårdsföretagen påpekar, det nya folkhälsopolitiska paradigmskiftet ska inte skapa tvång och pekpinnar utan möjliggöra och ge rätt förutsättningar för en aktiv livsstil. Alla ni som bidrar till ökad aktivitet på Sveriges arbetsplatser – tack! Ni är en del i kampen om ett friskare Sverige.

För att ta del av Almega Friskvårdsföretagens fullständiga rapport – klicka här.

Erbjuder du friskvårdsaktiviteter? Ansluta dig till oss och nå ut till hundra tusentals potentiella kunder.